Podmenu:

Hliník

Hliníková víčka od jogurtů apod. a zvláště vytříděné hliníkové (ne železné!) plechovky od nápojů sbíráme proto, že hliník je velmi cenná surovina a je škoda, aby i toto malé množství skončilo ve směsném odpadu. Sběrny tento tenkostěnný hliník ale většinou nevykupují a naše školka nenasbírá množství, které by se vyplatilo odvážet. Vysbíraný hliník proto darujeme spřátelené MŠ sv. Augustina, která jej přidá při svém odvozu.