Podmenu:

Projekty

Hlavní dva projekty, které realizujeme v naší Mš je ekologický projekt a sportovní projekt. Na obou projektech spolupracujeme se sdružením rodičů a přátel školky - OS Studánka.

Největší akce pro veřejnost v rámci těchto projektů je sportovní odpoledne, vždy na podzim a pak Úklid Kamýckého lesa, vždy na jaře.

Ekologický projekt je zaměřen na péči o živá zvířátka, která máme v naší MŠ, péči o zahradu a záhonky, a také na další ekologické aktivity vrámci vzdělávacího programu MŠ. Děti z naší MŠ se také účastní různých ekologických programů vedených dalšími organizacemi, jako je Toulcův dvůr, sdružení Tereza, Lesy hl. města Prahy, sdružení Koniklec a další.

První sportovní projekt je realizovaný dlouhodobě ve spojené se sdružením rodiči z MŠ, kdy školka společně s OS organizovala sportovní odpoledne a další pohybové aktivity pro děti.

Děti z naší MŠ se účastnily také pravidleně olympiády školek z Prahy 12.

Druhý sportovní projekt - "Povídání se sportem" jsme zahájili ve školním roce 15/16. Realizujeme ho formou návštěv našich významých sportovců v naší školce. Když se děti setkají s úspěšným sportovcem „na živo“ je to pro ně zcela jiný zážitek a může být velkou motivací se sportem začít. Nejen s tím daným odvětvím, ale sportem vůbec.  Cílem tohoto projektu je představit dětem různá sportovní odvětví, aby se o daných sportech dozvěděly více. Aby si mohly udělat představu, jaké sporty existují a aby si mohli daný sport i vyzkoušet a zacvičit si. Takže se nejedná jenom o povídání, ale i o samotné cvičení. Děti si už vyzkoušely kromě fotbalu a hokeje např. i karate a také první taneční kroky. Seznámili jsme je se sportovní střelbou, vyzkoušely si pádlování v kajaku.   Považujeme za důležité děti seznamovat se sportem už v útlém věku.  Sport může život člověka velmi obohatit, ať už se mu věnuje rekreačně nebo profesionálně. Chceme, aby si vyzkoušeli pocit úspěchu, že se jim povedlo odpálit míč, dát gól nebo trefit puk.  

Projektu se doposud zúčastnili tito sportovci: Viktor Ujčík  - MS v ledním hokeji, Amálie Hilgertová – Juniorská mistryně světa v kanoistice, Lenka Marušková - Olympijské stříbro ve sportovní střelbě, Karel Kesl – několikanásobný MS v karate, Jana Mirjam Křížková taneční skupina YALLA, FC Tempo Praha – návštěva dětí ve fotbalovém klubu, sportovní dopoledne, 12. 6. Chuchle – návštěva dostihového odpoledne v Chuchli, setkání s Pí. Ružičkovou, 15.9. Imrich Bugár – Olympijské stříbro Hod diskem

Omlouvám se, že u sportovců neuvádím všechna ocenění, ačkoliv by si to zasloužili. Ale je jich tolik, že by to vydalo na samostatnou kapitolu.

http://www.atletikaprodeti.cz/zpravodajstvi/studanka-nahledla-do-taju-atletiky_1905

Firemní dobrovolnictví - tento projekt probíhá v naší MŠ ve spolupráci s neziskovou společností Byznys pro společnost, která pro nás práci firemních dobrovolníku zprostředkovává.

 

Dále realizujeme projekt primární prevence.