Podmenu:

Třídy - děti

Od 2. ledna 2014 se naše mateřská škola stala školou čtyřtřídní.

Prostorové uspořádání mateřské školy podněcovalo vždy dvě sousední třídy ke spolupráci. Tyto sousední třídy spolu úzce spolupracují při třídním programu. 

Během denních aktivit dochází k různému seskupování dětí. Toto seskupování na jednotlivé aktivity je vždy realizováno po adaptační době dětí na podmínky MŠ. Různorodé skupiny jsou vytvářeny záměrně tak, aby děti měly mnoho různých příležitostí ke komunikaci, k užívání a zdokonalování svých dovedností. 

V přízemí budovy máme 2 třídy - Broučci (třída pro děti se spec. potřebami) a Včelky. Pedagogy ve třídě broučků jsou Bára W. a Dominik L. Ještě dochází na 1 den v týdnu paní Hacaperková a Mullerová (speciální pedaogogvé). V třídě včelek je to paní učitelka Veronika K. a Jana J.

Mobil do přízemí: 731604238

V 1. patře máme také 2 třídy - Pampelišky a Kopretiny, třídními učitelkami zde jsou paní učitelka Lída P. (kopretiny) a paní učitelka Veronika P. (pampelišky). Učí zde ještě paní ředitelka Magda V.

Mobil do 1. patra: 731623812

CMŠ Studánka 2005