Podmenu:

Třídy rybiček a vydřiček - přízemí

V přízemí máme 2 třídy, rybičky a vydřičky (5 - 7let).

Jedná se o třídy pro starší děti, je sice většinou věkově smíšená, ale nezařazujeme do ní nejmenší děti, ale až děti od 4 let.

Děti během dopoledne pracují v tzv. centerch aktivit, jsou jim nabízeny činnosti hudebně-pohybové (centra aktivit: tělocvik a hudba), na procvičování jemné motoriky (centra ativit: drobné hry, kostky, ateliér, dílna), dále jsou nabízeny ještě tyto centra aktivit: divadlo, kuchyňka, pokusy-objevy, katecheze. Během jednoho dne si děti mohou zvolit jednu ze dvou až tří činností.

Děti zde mají možnost plné sebeobsluhy nejen v oblasti stravování - jí příborem.

I do této třídy jsou zařazovány děti s podpůrnými opatřeními na základě dohody se školským poradenským zařízením. Jedná se maximálně o 4 dětí ve třídě.

Ve třídě rybiček učí paní učitelka: Veronika Koběrská, ve třídě vydřiček Bára Wanecká. Ve třídách dále působí pan učitel Dominik Ludvík a asistenti pedagoga.