Podmenu:

Autismus

INFORMACE O AUTISMU

 Doporučená lékařská vyšetření při podezření na autismus

  • § Požádejte pediatra o vyšetření u dětského psychologa nebo pedopsychiatra. Nenechte se pediatrem odbýt nebo si namluvit, že své dítě špatně vychováváte!
  • § Pokud si odborník není diagnózou jist, požádejte o další vyšetření na neurologii a Ústavu dědičných a metabolických vad.
  • § Další vyšetření, které byste měli podstoupit je genetické.
  • § Pokud někdo z odborníků vysloví podezření, že se jedná o poruchu autistického spektra, vyhledejte nejbližší SPC nebo pobočku APLA.
  • § Diagnóza může být s jistotou potvrzena mezi 3-4 rokem, kontrolní vyšetření se provádí mezi 4-5 rokem.

Autismus má nekonečně mnoho variací. Není důležité, který z příznaků Vaše dítě nemá. Důležité jsou ty projevy, které dítě vykazuje, z nich se později určuje typ poruchy a míra projevů (mírný, střední a těžký autismus).

Poruchy autistického spektra se vždy týkají tří oblastí, tzv. triády:

Zvláštnosti v chování

Rodiče si většinou všímají odlišností v chování dítěte. Velmi nápadné jsou tak zvané fascinace. Dalším projevem bývají stereotypy, které se ale u atypického autismu vyskytovat nemusí. Stereotypy a ulpívavá činnost je u dětí do tří let normální.

Dítě s autismem zkouší také např. chutě nebo vůně u předmětů, které žádnou chuť nebo vůni nemají. Dále dítě neukazuje na předměty, neptá se „Co to je?“, nepodívá se za Vaším ukazováčkem, pokud ukazujete na nějaký předmět. Používá ruku druhého při činnosti např.

Hra

Dítě a PAS si nehraje, většinou pouze manipuluje s hračkami, různě je řadí, třídí nebo u aut roztáčí kolečka. Např. Děti s vysoce funkčním autismem dávají přednost hračkám pro rozvoj motoriky, různým vkládačkám atd. Dítě s PAS nezná sociálně napodobivou hru, nehraje si na „maminku a tatínka“, nechápe, že je něco „jako“. Nechápe fantazijní hru, nechce, abychom mu četli pohádku.

Komunikace

Poslední stěžejní oblastí je porušená schopnost se dorozumět. Dítě s PAS vůbec neprojevuje zájem o komunikaci, komunikuje velmi omezeně nebo komunikuje třeba přes třetí osobu. Rozvoj řeči je opožděný. Nebo v určité době dojde k zastavení rozvoje řeči. Dítě řeči nerozumí. Někdy dítě může rozumět tzv. nepřímé komunikaci (když se bavíte mezi sebou), ale v přímé komunikaci nerozumí (pokud mluvíte přímo na něj). Dítě nenapodobuje Vaše gesta a mimiku. Další znakem bývá fakt, že dítě nereaguje na pokyny. Pokud dáte běžnému dítěti pokyn: „Přines mi autíčko.“ Dítě Váš pokyn obvykle rádo splní, a to již v roce a půl. Pokud tento pokyn vydáte dítěti s autismem, vůbec na tento pokyn nezareaguje.

Projevy autismu u dítěte ve věku cca. 3 let – Spojení slov je velmi řídké. Může opakovat fráze, ale nepoužívá kreativní jazyk. Má zvláštní tón, přízvuk. Chybná výslovnost se objevuje asi u poloviny dětí, které používají řeč a více než polovina nepoužívá jazyk smysluplně. Bere rodiče za ruku a vede je k předmětům. Chodí na známé místo a vyžaduje určitý předmět. Nedokáže přijmout jiné děti. Přehnaná dráždivost. Neschopné pochopit význam trestu. Vytrvalé žmoulání předmětů. Neexistuje symbolická hra. Pokračuje v repetetivních (opakované) pohybech tělem, kolébání, otáčení chození po špičkách apod. Vizuálně fascinováno předměty, zírá do světla apod. Mnohé děti jsou relativně šikovné v motoricko-vizuální činnosti např. skládání.