31.03.2020 [úterý], kategorie: Akce pro veřejnost

Den otevřených dveří

pro zájemce o přijetí dětí pro školní rok 2020/2021

Milí rodiče,

srdečně vás zveme na den otveřených dveří do naší MŠ

v úterý 31. března od 15h. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Na dni otevřených dveří máte možnost si vyzvednut přihlášku do MŠ pro vaše dítě. Prohlednout si prostory MŠ a dozvědět se další informace. Máte možnost seznámit se s pedagogy i metodami naší práce. Požádáme vás o vyplnění krátkého dotazníku a rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Prosíme, přijďte i s dítětem.

Při dnu otevřených dveří získáváte informace od nás, máme na vás čas, budeme zodpovídat na vaše dotazy.

Tento den se budeme věnovat vám i vašim dětem. Během tohoto dne budete mít možnost potkat rodiče, kteří ve školce již své děti mají  a dozvědět se od nich spoustu informací. Rovněž zde bude prostor pro komunikaci s paní učitelkami a paní ředitelkou. Vaše dítě si bude moci pohrát a plnit několik jednoduchých úkolů (přizpůsobených věku). Plnění úkolů nám slouží k tomu, abychom se s vaším dítětem alespoň trošku seznámili a lépe ho pak zařadili do správné třídy.

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat zhruba 20 dětí.

Jako obvykle dochází k uvolnění asi čtvrtiny míst odchodem nejstarších dětí do ZŠ. Díky tomu bude s největší pravděpodobností možné přijmout všechny zájemce (děti ve věkovém rozmezí 2 až 6 let). Hlavním kriteriem pro přijetí je věk dítěte k 1.9.2020. Tj. přednostně se přijímají děti 3 leté a starší.

Zápis do MŠ proběhne v květnu, více informací bude na úřední desce zde na webových stránkách. 

Při zápisu - administrativním úkonu - získáme informace a materiály my od vás, čas je omezen. Tyto dny se jedná o administrativní úkon. Předáte paní ředitelce přihlášku s potvrzením od lékaře, k nahlédnutí rodný list dítěte, OP jednoho z rodičů. Tento den se ideálně dostavte bez dětí.

Děkujeme za pochopení
Těšíme se na Vás i Vaše děti.

 
Ke stažení Ke stažení