05.05.2021, kategorie: Spolek rodičů Studánka

Příměstské tabory 2021

KAPACITA TÁBORŮ NAPLNĚNA - JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

Možná někomu z Vás přijde vhod pokrýt část letních prázdnin Vašich dětí příměstským táborem. Letošní tábory budou mít sportovní zaměření. Program činností bude přizpůsoben počasí a počtu dětí. Počítáme s výlety, pohybovými, výtvarnými, hudebními a dalšími aktivitami. Děti budou moci strávit příjemných pět dnů v prostředí školky, se smysluplnou náplní a domácí stravou.

Letní olympijské hry 19.-23.7.2021

Po stopách závodníků 9.-13.8.2021

Prosíme rodiče, kteří by chtěli této nabídky využít, aby přihlásily své děti pomocí přihlášek v šatně MŠ. Prosíme uveďte jméno dítěte, adresu, kontaktní údaje na Vás (telefon, e-mail), výčet dní, kterých by se Vaše dítě aktivit účastnilo. Přihlašování je možné do 20.června.

Na tábor přijímáme přednostně Studánkové děti starší 4 let a jejich starší sourozence (do věkku cca 8 let). Přihlášení dětí se speciálními potřebami konzultujte s paní učitelkou.

 
Ke stažení Ke stažení