Podmenu:

Školní projekty

Hlavní projekty, které realizujeme v naší MŠ jsou ekologický projekt a sportovní projekt. Na obou projektech spolupracujeme se sdružením rodičů a přátel školky - Spolkem rodičů Studánka. Největší akce pro veřejnost v rámci těchto projektů je sportovní odpoledne, vždy na podzim a pak Úklid Kamýckého lesa, vždy na jaře.

Ekologický projekt

je zaměřen na péči o živá zvířátka, která máme v naší MŠ, péči o zahradu a záhonky, a také na další ekologické aktivity vrámci vzdělávacího programu MŠ. Děti z naší MŠ se také účastní různých ekologických programů vedených dalšími organizacemi, jako je Toulcův dvůr, sdružení Tereza, Lesy hl. města Prahy, sdružení Koniklec a další.

Ve školce se snažíme klást důraz na ekologickou výchovu, tedy vedení dětí k citlivosti vůči prostředí, ve kterém žijí, a odpovědnosti za něj. Přes děti tyto otázky pronikají do rodin a ovlivňují tak v důsledku i dospělé.

Jan Kalvín prý už v roce 1540 vyučuje: "Bůh si vyžádá účtování, jak jsme se zhostili odpovědnosti za svět, který nám svěřil."

 • Věk do deseti let je pro vytvoření vztahu k přírodě rozhodující.

 • Přirozený styk s přírodou v raném věku je nenahraditelný pro uvědomění si pocitu, že mi něco schází, pokud mi pobyt v přírodě není umožněn.

 • V přírodě je tolik neuvěřitelných zajímavostí, že je nemoudré zahlcovat děti fiktivními nerealistickými kreslenými postavami a příběhy.

 • Děti ještě neobhajují racionálně svůj život v komfortu, často zastávají i nekompromisní názory.

 • Naší zodpovědností je rozšiřovat jim vnímání světa a dávat jim vlastním chováním příklad, udělat z přírody předmět poznání, ochrany a lásky.

A jak to děláme konkrétně?

 • Děti mají každý den možnost starat se o naše zvířátka – želvy, rybičky, pískomily, králíky, zalévají květiny, v sezóně se starají o záhonky s jahodami, zeleninou, krmíme a pozorujeme ptáčky, máme svoji budku pro sýkorky.

 • V místnosti vyhrazené pokusům a objevům mají celoročně spoustu přírodnin (žaludů, bukvic, šišek, ořechů, pecek), které mohou zkoumat všemi smysly, přebírat, porovnávat.

 • Venku si všímáme, co přírodě sluší a co ne. Děti se rády zapojují. Třeba po větrnné smršti uklízeli rozfoukané odpadky. A co jsme toho nasbírali!

 • Protože odpadky jsou nepřehlédnutelnou rekvizitou všech pražských zákoutí, povídáme si o tom, proč třídit odpad a co se s ním dál děje. Při práci využíváme nabídky různých ekologických organizací (Tereza, Rezekvítek, Toulcův dvůr, Lesy hl.m. Prahy)

 • Ve školce třídíme – papír, sklo, plasty, tetrapak, hliník, víčka od PET lahví, máme svůj kompost. Při sbírání hliníku, ev. železa nyní nově spolupracujeme s útulkem pro kočky, který provozuje nezisková organizace SRDCEM PRO KOČKY,  www.srdcemprokocky.cz. Sesbírané kovy tomuto útulku předáváme jako sponzorský dar.

 • Zkoumáme, co se dá – vodu, sníh, bláto, semínka, rostlinky, brouky, hlemýždě... Na jaře a v létě jezdíme do přírody na výlety (Průhonice, Zoo, Zbraslav, Modřanská rokle).

 • Stále doplňujeme knihovničku o nové encyklopedie a rádi si je prohlížíme.

 

Povídání se sportem

Sportovní projekt je realizovaný dlouhodobě ve spojení se sdružením rodiči z MŠ, kdy školka společně se Spolkem rodičů Studánka organizuje již přes 20 let sportovní odpoledne a další pohybové aktivity pro děti.

Děti z naší MŠ se účastnily také pravidleně olympiády školek z Prahy 12.

Sportovní projekt s názvem "Povídání se sportem" jsme zahájili ve školním roce 15/16. Realizujeme jej formou návštěv sportovců a sportovních klůbů z okolí v naší školce nebo v jejich sportovištích. Když se děti setkají s úspěšným sportovcem „na živo“ je to pro ně zcela jiný zážitek a může být velkou motivací se sportem začít. Nejen s tím daným odvětvím, ale sportem vůbec. 

Cílem tohoto projektu je představit dětem různá sportovní odvětví, aby se o daných sportech dozvěděly více. Aby si mohly udělat představu, jaké sporty existují a aby si mohly daný sport i vyzkoušet a zacvičit si. Nejedná se jen o povídání, ale i o samotné cvičení. Děti si už vyzkoušely kromě fotbalu a hokeje např. i karate a také první taneční kroky. Seznámili jsme je se sportovní střelbou, vyzkoušely si pádlování v kajaku.   Považujeme za důležité děti seznamovat se sportem už v útlém věku.  Sport může život člověka velmi obohatit, ať už se mu věnuje rekreačně nebo profesionálně. Chceme, aby si vyzkoušeli pocit úspěchu, že se jim povedlo odpálit míč, dát gól nebo trefit puk.  

Projektu se zapojili tito sportovci a byly představeny tyto sporty: Viktor Ujčík  - MS v ledním hokeji, Amálie Hilgertová – Juniorská mistryně světa v kanoistice, Lenka Marušková - Olympijské stříbro ve sportovní střelbě, Karel Kesl – několikanásobný MS v karate, Jana Mirjam Křížková taneční skupina YALLA, FC Tempo Praha – návštěva dětí ve fotbalovém klubu, návštěva dostihového odpoledne v Chuchli,  Imrich Bugár – Olympijské stříbro Hod diskem, badminton, softball, jezdectví v Cholupicích, horská kola a mnohé další...

 

http://www.atletikaprodeti.cz/zpravodajstvi/studanka-nahledla-do-taju-atletiky_1905

 

Firemní dobrovolnictví

- tento projekt probíhá v naší MŠ ve spolupráci s neziskovou společností Byznys pro společnost, která pro nás práci firemních dobrovolníku zprostředkovává.

Čtečí babička

- ve spolupráci se společností Letokruh se nám podařilo zajistit čtecí babičku, která jednou týdně dochází po obědě číst dětem před spinkáním.

 

Dále realizujeme projekt primární prevence.

Ke stažení Ke stažení