Církevní mateřská škola Studánka

19.05.2023, kategorie: Titulní stránka

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že stávajících dětí zůstává v CMŠ Studánka příští školní rok více, než jsme předpokládali, na školní rok 2023/2024 přijímáme 17 dětí. Výsledky přijímacího řízení jsou přiloženy v tabulce níže.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude předáno na informační schůzce dne 22. června 2023 v 17:00 hodin. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům nepřijatých dětí předáno osobně nebo zasláno datovou schránkou nebo zasláno do vlastních rukou dopisem s červeným pruhem s dodejkou.

VŠECHNA VOLNÁ MÍSTA JSOU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 OBSAZENA.

Veronika Koběrská, ředitelka školy

Ke stažení Ke stažení
09.05.2023 [úterý], kategorie: Titulní stránka

Zápis do CMŠ Studánka na školní rok 2023/24 se uskuteční 9.května 2023

Těšíme se na Vás! Na zápis přijďte společně se svým dítětem.

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání přijde zákonný zástupce s dítětem, předloží originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti, vyplněnou Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení k pobytu

Odkaz na rezervaci času zápisu k dispozici zde Tabulka termínu zápisu 2023.xlsx

Čas rezervace jsme vytvořili pro předcházení čekání, ale není problém, když se k zápisu dostavíte bez předešlé rezervace. Těšíme se na Vás!

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly nejpozději do 30 dnů od zahájení přijímacího řízení na webových stránkách. 

Zákonní zástupci mají právo k nahlédnutí do spisu dne 6.6.2023 v době 9:00 – 11:00 hod.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde o:

  • dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení, případně registrující praktický lékař pro děti a dorost, nebo pro které není možné stanovit vhodné podmínky vzdělávání v CMŠ Studánka.
  • dítě, pro které není předškolní vzdělávání povinné a zároveň které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
Ke stažení Ke stažení
16.06.2023 [pátek], zveřejněno: 21.04.2023, kategorie: Titulní stránka

Slavnostní zakončení školního roku 16.6.2023

akce pro rodiče

Vážení rodiče,

zveme Vás na Slavnostní zakončení školního roku dne 16.6.2023. Rozloučení s předškoláky proběhne v 15:00 hodin. Rozloučení se týká dětí, které ze Studánky odchází do 1. třídy ZŠ nebo do přípravné třídy. 

V 16:00 bude sloužena Slavnostní mše svatá, při které poděkujeme za uplynulý školní rok, za všechny společně strávené chvíle a také za nově nabyté znalosti a dovednosti.

Po mši bude následovat neformální společenská část, během které bude prostor pro upevňování přátelských vztahů v rámci naší školkové komunity a také pro občerstvení. Příspěvky ke společnému stolu jsou vítány.

Velice se těšíme na společné setkání.

01.03.2023, kategorie: Titulní stránka

Pravidla vyzvedávání stravy

První den absence je možné vyzvednout oběd po předchozí domluvě v čase 11:15 -11:45 do Vašich vlastních přinesených plastových těsnících nádob.

Přihlašujte (zejména po nemoci) / odhlašujte STRAVU formou SMS na číslo 739 531 330.
 
Děkujeme za spolupráci.
06.02.2023, kategorie: Titulní stránka

https://cs-cz.facebook.com/cms.studanka/

Na našem FB naleznete video z televizního natáčení Celý článek...

Peníze Chcete podpořit Studánku?

+ Ano, více informací

Peníze Naši dárci

Peníze Informace o našich dárcích

Kalendář událostí

Dnes
16.06.2023 [pátek]
16.06.2023
akce pro rodiče