Církevní mateřská škola Studánka

25.06.2021 16:00 [pátek] - 25.06.2021 [pátek], zveřejněno: 04.06.2021, kategorie: Titulní stránka

Rozloučení s předškoláky

pro předškoláky

V pátek 25.6.2021 od 16 hodin, se uskuteční rozloučení s předškoláky.

Jako již tradičně začneme od 16h děkovnou mši sv. za tento školní rok, která se uskuteční na zahradě MŠ. Na kterou zveme všechny rodiče i děti ze školky.

Součástí programu bude "stužkování" našich předškoláků, kteří odchází do základní školy na zahradě školky.

Těšíme se na Vás.

01.06.2021, kategorie: Titulní stránka

LETNÍ BYT pro naše zvířátka

Králíky, morčata, želvu

Milí rodiče, přátelé školky, děti,

jako každý rok i letos o prázdninách by se naše školková zvířátka ráda přestěhovala k někomu z vás na letní byt. :-) Samozřejmě, že ne všechny najednou. Máme tyto zájemce: želva - 1, morčata - 3, králíci - 4. Ti z vás, kdo by byli ochotní vzít někoho z nich na letní byt, nechť to sdělí učitelkám nebo zapíší do tabulky na nástěnce. DĚKUJEME!!!

14.05.2021 [pátek], zveřejněno: 11.05.2021, kategorie: Titulní stránka

ZÁPIS do MŠ stále pokračuje

Máme ještě 6 volných míst

Máme ještě 6 volných míst pro šk. rok 21/22. Přijímáme děti od 2 do 6 let.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o zápis do CMŠ Studánka, aby si vytiskli a vyplnili níže přiloženou přihlášku.

Přihlášku vyplňte a nechte potvrdit dětským lékařem. 

Prosíme, abyste v květnu/červnu doručili přihlášku osobně vhozením do poštovní schránky nebo zaslali poštou. Je nutné, abyste uvedli čitelně e-mailové spojení, protože Vám pak mailem budeme sdělovat veškeré další informace k přijetí do MŠ.. 

Přihláška doručená poštou nebo vhozením do schránky školky:

  1. přihláška - vyplněná, podepsaná oběma rodiči, potvrzená od lékaře
  2. kopie rodného listu dítěte (po kontrole bude skartováno)
  3. kopie občanského průkazu jednoho z rodičů (po kontrole bude skartováno)

 

Děkujeme za pochopení. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
05.05.2021, kategorie: Spolek rodičů Studánka

Příměstské tabory 2021

KAPACITA TÁBORŮ NAPLNĚNA - JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

Možná někomu z Vás přijde vhod pokrýt část letních prázdnin Vašich dětí příměstským táborem. Letošní tábory budou mít sportovní zaměření. Program činností bude přizpůsoben počasí a počtu dětí. Počítáme s výlety, pohybovými, výtvarnými, hudebními a dalšími aktivitami. Děti budou moci strávit příjemných pět dnů v prostředí školky, se smysluplnou náplní a domácí stravou.

Letní olympijské hry 19.-23.7.2021

Po stopách závodníků 9.-13.8.2021

Prosíme rodiče, kteří by chtěli této nabídky využít, aby přihlásily své děti pomocí přihlášek v šatně MŠ. Prosíme uveďte jméno dítěte, adresu, kontaktní údaje na Vás (telefon, e-mail), výčet dní, kterých by se Vaše dítě aktivit účastnilo. Přihlašování je možné do 20.června. Celý článek...

Ke stažení Ke stažení
Peníze Chcete podpořit Studánku?

+ Ano, více informací

Peníze Naši dárci

Peníze Informace o našich dárcích

Kalendář událostí

Dnes
25.06.2021 [pátek]
25.06.2021 16:00 - 25.06.2021
pro předškoláky
28.06.2021 [pondělí]
28.06.2021 - 02.07.2021
29.06.2021 [úterý]
28.06.2021 - 02.07.2021
30.06.2021 [středa]
28.06.2021 - 02.07.2021
01.07.2021 [čtvrtek]
28.06.2021 - 02.07.2021
02.07.2021 [pátek]
28.06.2021 - 02.07.2021