Podmenu:

Úřední deska

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Pro školní rok 2018/2019 budeme přijímat děti od 2,5 do 6 let.

V naší MŠ máme 4 třídy s max. počtem dětí na 1 třídě 22.

Jedna třída je zaměřena na vzdělávání děti se speciálními potřebami (jedná se o třídu se zvýšenou péčí, logopedickou podporou). Rádi bychom přijali děti s logopedickými problémy/vadami. Místo je vhodné pro dítě s lehčím a středním typem hendikepu s doporučením od SPC, PPP. Nyní nově musí dítě na vyšetření do poradenského zařízení ještě před nástupem do MŠ. Naše MŠ není bezbariérová. V případě zájmu o toto místo se ozývejte na mail: cms.studanka@seznam.cz

Do běžné třídy je možné integrovat dítě s lehkými problémy, tyto místa jsou ale velmi omezena.  (Na cca. 1-2 děti na 1 třídě.)

 

Zápis do MŠ

V tuto chvíli máme pro školní rok 2018/2019 v MŠ 16 volných míst pro nové děti. 

 Den otevřených dveří pro školní rok 2018/2019

Den otevřených dveří proběhne v MŠ v úterý 3. dubna 2018 od 15:00h. Na dni otevřených dveří vás požádáme o vyplnění krátkého dotazníku. Domů si s sebou můžete odnést k vyplnění přihlášku. (Přihlášku by měli podepsat oba rodiče i u rozvedených rodičů.)

Přihlášku budete mít možnost odevzdat v termínech zápisu v květnu.

Rádi uvítáme u zápisu i děti předškolní a straší 4 let. Jsme schopni uspokojit většinu zájemců o místo u nás. Skutečný zápis proběhne dle zákona až v květnu 2018. Dále bychom rádi upozornili, zvláště rodiče dětí „předškolních“, (to jsou ty, které by pro šk. rok 19/20 měli nastoupit do ZŠ), že vzdělávání těchto děti je v MŠ povinné. Dítě si sice můžete nadále ponechat doma jako dříve, ale vaší povinností je i v tomto případě přijít k zápisu do MŠ a požádat o tzv. individuální vzdělávání. Všechny potřebné informace k této skutečnosti se můžete dozvědět právě na dni otevřených dveří. Školský zákon nyní nově také otvírá také možnost, aby se v MŠ vzdělávali děti již od 2 let. V naší MŠ se lze individuálně dohodnut i na vzdělávání těchto děti.

Naše MŠ vám nabízí ve svém vzdělávacím programu prvky programu Začít spolu, individuální přístup pro děti se spec. potřebami, ekologickou výchovu a sportovní program – Setkání se sportem. Dále naše MŠ nabízí snížené počty děti na třídě, kdy je max. počet děti na třídě 22. Naše MŠ také disponuje velkou, zařízenou zahradou s venkovní učebnou. Pro děti se speciálními potřebami lze domluvit vzdělávání, jak ve třídě se speciálním programem pro tyto děti, tak také v rámci individuální integrace v běžné třídě. V rámci spolupráce s rodinami při MŠ funguje spolek OS Studánka, který sdružuje rodiče, jejichž děti dochází do naší MŠ.

 

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

 

Přihlášky bude možné odevzdat v květnu, ve dnech 4. a 9.5. na základě Odkaz na elektornické přihlašování k zápisu, uvádíme zde:

 
Děkujeme.

Děkujeme za pochopení

Ke stažení Ke stažení