Podmenu:

Úřední deska

   

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Název projektu spolufinancovaného EU: Společně ve Studánce II.

 

 

Název projektu spolufinancovaného EU: Podej mi ruku, Podej mi ruku II.

Cíl projektů: 

•začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
•zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
•přispění k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur

PODEJ MI RUKU
Realizace 1.9.2018 – 31.8.2020
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Odborně tematické setkání
Komunitně osvětová setkání

PODEJ MI RUKU 2
Realizace 1.10.2019-31.12.2021
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Jednorázové třídní projekty
•Odborně tematické setkání
•Komunitně osvětová setkání

 

Zápis do MŠ pro rok 2020/21

Uvolnily se nám 3 místa pro rok 20/21. Pokud byste měli zájem o přijetí dítěte, prosíme, kontaktujte nás přednostně mailem: cms.studanka@seznam.cz.

 

Den otevřených dveří pro školní rok 2021/22 proběhne začátkem dubna 21 od 15h. Termín upřesníme co nejdříve.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Budeme se věnovat Vám i Vašemu dítěti. Vaše dítě si bude moci pohrát a plnit několik jednoduchých úkolů (přizpůsobených věku). Plnění úkolů slouží k tomu, abychom se s Vaším dítětem alespoň trošku seznámili a lépe ho pak zařadili do správné třídy. Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Prohlédnete si prostory MŠ, budete mít možnost setkat se s rodiči, kteří ve školce již své děti mají, a dozvědět se od nich spoustu informací. Na dni otevřených dveří máte možnost vyzvednut si přihlášku do MŠ pro Vaše dítě.

Na dni otevřených dveří získáváte informace Vy od nás, možnost individuálních konzultací.

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat děti od 2 do 6 let, maximálně 22 dětí

V MŠ máme 4 třídy s maximálním počtem dětí na třídě 20.

Rádi uvítáme všechny děti - i děti předškolní a starší 4 let. Školský zákon otevírá možnost vzdělávání dětí od 2 let v MŠ. Na vzdělávání těchto dětí se lze individuálně dohodnut. Rádi bychom upozornili, zvláště rodiče dětí „předškolních“, že vzdělávání „předškoláků“ v MŠ je povinné.

Do běžné třídy je možné integrovat dítě s lehkým či středním typem hendikepu. Nyní nově musí tyto děti na vyšetření do poradenského zařízení ještě před nástupem do MŠ. CMŠ Studánka není bezbariérová.

Naše MŠ nabízí ve svém vzdělávacím programu prvky programu Začít spolu, individuální přístup pro děti s podpůrnými opatřeními (včetně práce speciálního pedagoga), ekologickou výchovu a sportovní program – Povídání se sportem. Naše MŠ disponuje velkou, zařízenou zahradou, v současné době probíhá výstavba venkovní učebny. V rámci spolupráce s rodinami při MŠ funguje Spolek rodičů Studánka, který sdružuje rodiče, jejichž děti do MŠ dochází.

Kontaktní e-mail: cms.studanka@seznam.cz

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Zápis do MŠ 

 ZÁPIS proběhne začátkem května.

Při zápisu - administrativním úkonu - získáme informace a materiály my od Vás, čas je omezen.

Tyto dny se jedná o administrativní úkon. Předáte paní ředitelce přihlášku s potvrzením od lékaře, k nahlédnutí rodný list dítěte, OP jednoho z rodičů. Tento den se prosím dostavte bez dětí - pro děti u zápisu není připraven program. V době, kdy budete čekat, až přijdete na řadu k předání dokumentů, se Vám budou věnovat rodiče dětí, které již chodí do naší mateřské školky. Paní ředitelka se Vám bohužel již věnovat ve větší míře nestihne. 

Pro přihlášení k zápisu zde bude po dni otevřených dveří umístěn odkaz. Prosíme, abyste se k zápisu předem přihlásili na zde uvedeném odkazu.

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Děkujeme.

 


Ke stažení Ke stažení