Podmenu:

Úřední deska

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Název projektu spolufinancovaného EU: Společně ve Studánkce.

 logo OP PPR

Název projektu spolufinancovaného EU: Podej mi ruku.

Den otevřených dveří proběhne v naší CMŠ v úterý 2. dubna. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Na dni otevřených dveří máte možnost si vyzvednut přihlášku do MŠ pro vaše dítě. Prohlednout si prostory MŠ a dozvědět se další informace.

Pro školní rok 2019/2020 budeme přijímat děti od 2 do 6 let.

V naší MŠ máme 4 třídy s max. počtem dětí na 1 třídě 20.

Do běžné třídy je možné integrovat dítě s lehkými problémy, tyto místa jsou ale omezená.  (Na cca. 2-3 děti na 1 třídě.) Místo je vhodné pro dítě s lehčím a středním typem hendikepu s doporučením od SPC, PPP. Nyní nově musí dítě na vyšetření do poradenského zařízení ještě před nástupem do MŠ. Naše MŠ není bezbariérová. V případě zájmu o toto místo se ozývejte na mail: cms.studanka@seznam.cz

 Zápis do MŠ

Rádi uvítáme i děti předškolní a straší 4 let. Rádi bychom upozornili, zvláště rodiče dětí „předškolních“, že vzdělávání těchto děti je v MŠ nyní povinné. Školský zákon nyní nově také otvírá také možnost, aby se v MŠ vzdělávali děti již od 2 let. V naší MŠ se lze individuálně dohodnut i na vzdělávání těchto děti.

Naše MŠ vám nabízí ve svém vzdělávacím programu prvky programu Začít spolu, individuální přístup pro děti se spec. potřebami, ekologickou výchovu a sportovní program – Setkání se sportem. Dále naše MŠ nabízí snížené počty děti na třídě, kdy je max. počet děti na třídě 22. Naše MŠ také disponuje velkou, zařízenou zahradou s venkovní učebnou. Pro děti se speciálními potřebami lze domluvit vzdělávání, jak ve třídě se speciálním programem pro tyto děti, tak také v rámci individuální integrace v běžné třídě. V rámci spolupráce s rodinami při MŠ funguje spolek OS Studánka, který sdružuje rodiče, jejichž děti dochází do naší MŠ.

 

Zápis proběhne ve dnech 3. a 7.5.2019. Prosíme, abyste se k zápisu předem přihlásili na zde uvedeném odkazu. Děkujeme.

https://doodle.com/poll/tgw34f8hb4q2ti88?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

  
Děkujeme.

Děkujeme za pochopení

Ke stažení Ke stažení