Podmenu:

Úřední deska

   

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Název projektu spolufinancovaného EU: Společně ve Studánce III.

 

 

Název projektu spolufinancovaného EU: Podej mi ruku III.

Cíl projektů: 

•začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
•zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
•přispění k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur

PODEJ MI RUKU
Realizace 1.9.2018 – 31.8.2020
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Odborně tematické setkání
Komunitně osvětová setkání

PODEJ MI RUKU 2
Realizace 1.10.2019-31.12.2021
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Jednorázové třídní projekty
•Odborně tematické setkání
•Komunitně osvětová setkání

 PODEJ MI RUKU 3
Realizace 1.1.2021-31.12.2022
•Dvojjazyčný školní asistent
•Intenzivní jazykové kurzy Češtiny jako druhého jazyka
•Projektová výuka
•Stáže pedagogických pracovníků
•Odborně tematické setkání
•Komunitně osvětová setkání

 

Zápis do MŠ pro rok 2022/23

Zápis do MŠ - obecné informace

Zápis dle zákona probíhá v termínu v první půlce května. Přesný termín je každý rok stanoven ředitelem/kou školy, v aktualitách na webové stránce.

Kriteriem k zápisu je u naší MŠ pouze věk. Naše MŠ nemá spádovou oblast, nezáleží tedy na místě bydliště dítěte.

Většinou organizujeme den otevřených dveří, jeho přesný termín je také uveřejněn na webu v aktualitách, cca. 1 měsíc před konáním.

 Děkujeme.

 

 


Ke stažení Ke stažení