Podmenu:

Naši dárci

Církevní MŠ Studánka hospodaří se  skromnými prostředky. Její provoz kryje dotace Ministerstva školství a peníze vybrané od rodičů (školné a příspěvky Občanskému sdružení Studánka). Zřizovatel, kterým je Arcibiskupství pražské, přispívá na účelové investice. Proto se pokoušíme intenzivně čerpat další finanční příspěvky pomocí grantů a různých fondů. Pro školku hraje velkou roli každý, i sebemenší dar, proto jsme velmi vděční i všem přispívajícícm jednotlivcům.

CMŠ Studánka a OS Studánka děkují za podporu níže uvedeným firmám a institucím, jakož i všem ostatním dárcům. Podrobný přehled dárců a podpořených projektů školky je zde, přehled grantů udělených OS Studánka je zde.

logo Prahy 12                   logo MHMP

Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

 

        logo Nestlé       logo T-Mobile