Podmenu:

Angličtina

Lektorka:

Nabízíme tento kroužek dle zájmu rodičů. V letošním školním roce bude záležet na zájmu rodičů, zda bude kroužek otevřen, minimální počet dětí je 6. Cena se pohybuje kolem 1500,-Kč/h.

Cílem je, aby si děti během roku zvykly na angličtinu, dostaly „do ucha“ správnou výslovnost a intonaci, ztratily ostych z používání cizího jazyka a v konkrétních situacích si osvojily základní fráze a slova. Výuka probíhá hravou formou, používáme mnoho doplňkových materiálů.