Podmenu:

Angličtina

Lektorka:

Dlouhou dobu v naší MŠ vyučovala angličtině Mgr. Lenka Kapsová naše bývalá maminka. V letošním školním roce bude záležet na zájmu rodičů, zda bude kroužek otevřen, minimální počet dětí je 8.

Cílem je, aby si děti během roku zvykly na angličtinu, dostaly „do ucha“ správnou výslovnost a intonaci, ztratily ostych z používání cizího jazyka a v konkrétních situacích si osvojily základní fráze a slova. Výuka probíhá hravou formou, používáme mnoho doplňkových materiálů.