Podmenu:

Třída včelky

V přízemí máme 2 třídy jedna z nich jsou včelky (5 - 7let).

Jedná se o třídu pro nejstarší děti, je sice většinou věkově smíšená, ale nezařazujeme do ní nejmenší děti, ale až děti od 5 let.

Děti během dopoledne pracují v tzv. centerch aktivit, jsou jim nabízeny činnosti hudebně-pohybové (centra aktivit: tělocvik a hudba), na procvičování jemné motoriky (centra ativit: drobné hry, kostky, ateliér, dílna), dále jsou nabízeny ještě tyto centra aktivit: divadlo, kuchyňka, pokusy-objevy, katecheze. Během jednoho dne si děti mohou zvolit jednu ze dvou až tří činností.

Děti zde mají možnost plné sebeobsluhy nejen v oblasti stravování - jí příborem.

I do této třídy jsou zařazovány děti s podpůrnými opatřeními na základě dohody se školským poradenským zařízením. Jedná se maximálně o 4 dětí ve třídě.

Ve třídě včelek učí paní učitelka: Veronika Koběrská a Jana Jeništová. Ve třídě dále působí tito asistenti pedagoga: Lída Ježdíková.

Ke stažení Ke stažení