Podmenu:

Třídy rybiček a vydřiček - přízemí

V přízemí máme 2 třídy, rybičky a vydřičky (4 - 7let).

Jedná se o třídy pro starší děti.

Tyto dvě třídy spolu úzce a rády spolupracují. Kromě společného pobytu venku během dopoledne (odpoledne), také mají propojená centra aktivit, kdy si děti mohou vybírat z obou tříd nabízené činnosti. Děti během dopoledne pracují v tzv. centerch aktivit, jsou jim nabízeny činnosti hudebně-pohybové (centra aktivit: tělocvik a hudba), na procvičování jemné motoriky (centra ativit: drobné hry, kostky, ateliér, dílna), dále jsou nabízeny ještě tyto centra aktivit: divadlo, kuchyňka, pokusy-objevy, katecheze.

Děti zde mají možnost plné sebeobsluhy nejen v oblasti stravování - jí příborem. U mladších dětí je nabízena dopomoc dle jejich dovedností. Je zde třeba počítat s tím, že vzhledem k různému tempu u dětí nejsou vždy přechody od činností plynulé. Děti se již připravují na školu, aby počkaly na ostatní apod.

Do obou tříd jsou zařazovány děti s podpůrnými opatřeními na základě dohody se školským poradenským zařízením. Jedná se maximálně o 1-5 v jedné třídě.

Snažíme se děti vést k tomu, aby si vybrat činnost, kterou by chtěly během dopoledne dělat a setrvaly u ní, prohloubily nebo rozšířily své dovednosti ve všech oblastech nejen sebeobsluhy, starat se a hlídat si svěřenou věc (bačkory, batůžek apod.).