Podmenu:

Třídy želvičky a žabičky - 1.patro

 1. patře máme 2 třídy pro mladší děti (2,5 - 5let).

Třídy nejsou rozděleny podle věku, ale jsou věkově smíšené.

Tyto dvě třídy spolu úzce a rády spolupracují. Kromě společného pobytu venku během dopoledne (odpoledne), také mají propojená centra aktivit, kdy si děti mohou vybírat z obou tříd nabízené činnosti. Dětem jsou nejčastěji nabízeny činnosti hudebně-pohybové (centra aktivit: tělocvik a hudba), na procvičování jemné motoriky (centra ativit: drobné hry, kostky, ateliér, dílna), dále jsou nabízeny ještě tyto centra aktivit: divadlo, kuchyňka, pokusy-objevy, katecheze. Během jednoho dne si děti mohou zvolit jednu ze dvou až tří činností, viz výše.

S ohledem na nejmladší děti v těchto třídách, probíhá část činností s dopomocí a to včetně stravování. Děti zde mají možnost sebeobsluhy v oblasti stravování, pokud to již vzhledem ke svému věku a dovednostem samy zvládnou. Vzhledem k věku dětí se také snažíme, aby pokud to není nutné, děti moc dlouho nečekaly při jednotlivých činnostech i v dalších oblastech. Pokud to situace dovolí snažíme se, aby přechody dětí byly co nejplynulejší (z venku dovnitř - včetně oblékání, využití wc, usazení ke stolu) apod.

Do obou tříd jsou zařazovány děti s podpůrnými opatřeními na základě dohody se školským poradenským zařízením. Jedná se maximálně o 1-5 dětí v jedné třídě.

Snažíme se děti vést k tomu, aby se postupně naučili vybrat činnost, kterou by chtěly během dopoledne dělat, prohloubily nebo rozšířily své dovednosti ve všech oblastech sebeobsluhy (včetně stravy, oblékání a hygieny), starat se a hlídat si svěřenou věc (bačkory, hračka, batůžek apod.).