Podmenu:

Rada Spolku

Složení Rady Spolku OS Studánka:

Předseda: Hana Rundová
Pokladník: Tomáš Hrouda 

Ostatní členové rady:

  • Magda Vlčková
  • Veronika Valentová
  • Eva Košťálová
  • Martin Peroutka
  • Pavol Kubala

Revizní komise

  • Jiří Prchal
  • Zuzana Dobrovolná 
  • Ludmila Čechurová