Podmenu:

Rada Spolku

Složení Rady Spolku rodičů Studánka:

Předseda: Pavol Kubala
Pokladník: Hana Rundová

Ostatní členové rady:

  • Terezie Svobodová
  • Vladimíra Švecová
  • Eva Burianová
  • Olga Vencovská
  • Milada Pleskotová
  • Marta Sobková
  • Kateřina Bastyanová

Kontrolní komise

  • Jana Krákorová
  • Monika Káňová
  • Tereza Mrázková