31.08.2022 [středa], zveřejněno: 11.07.2022, kategorie: Titulní stránka

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

2022/2023

Co je důležité pro první den: nahlásit v předchozím týdnu svému dítěti oběd (sms, mailem), pokud bude na oběd zůstávat, přinést přezůvky a náhradní oblečení pro dítě.

 Co děti potřebují ve školce:

  • Přezůvky - bačkory; boty na ven (na písek, na hřiště... ne střevíčky); holínky
  • dvoje oblečení - do třídy a na hraní venku (na pískoviště...)
  • kompletní náhradní oblečeni (pro případ zašpinění, včetně spodního prádla a ponožek)
  • pláštěnku
  • pyžamo v případě, bude-li vaše dítě po obědě spát (platí pro děti ze tříd Želviček a Žabiček - patro)
  • vše podepsané

 Přípravný týden v MŠ – pomoc rodičů

Přípravný a úklidový týden:  25. 8. –  30. 8. začínáme mezi 8:30-9h

Jako každý rok, prosíme, rodiče o pomoc s přípravou školky na nový školní rok. Jedná se převážně o úklid, drobné údržbářské práce, sekání a úklid zahrady.

Budeme vám opravdu moc vděčni, když nám přijdete pomoci.

 Platby

Školné – Školné se týká i dětí v posledním roce předškolního vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky. Školné můžete platit buď formou trvalého příkazu z vašeho účtu, nebo jednorázovým příkazem, vždy do 15. dne příslušného měsíce, (v době letních prázdnin, kdy je školka mimo provoz, se školné neplatí, tj. v červenci a srpnu). Výše školného bude pro tento školní rok 1400,-Kč/měsíc. Výše školného při čtvrtletním placení je 4200,-Kč/tři měsíce.

 Divadelní fond: Příspěvek do divadelního fondu je dobrovolný.

Členské příspěvky - Spolek rodičů Studánka  - Rodiče dětí z CMŠ Studánka jsou zároveň  členy Spolku rodičů Studánka. Člen sdružení, který má zároveň v CMŠ dítě, musí platit členské příspěvky spolku ve výši 200,-Kč/měsíc. Můžete platit buď formou trvalého příkazu z vašeho účtu, nebo jednorázovým příkazem, vždy do 20. dne v příslušném měsíci. Členské příspěvky do Spolku rodičů Studánka se platí i v průběhu letních prázdnin, tj. v červenci i srpnu. V případě, že do školky dochází sourozenci, platí se příspěvek následovně: na první dítě 200,-Kč/měsíc, na každé další dítě jen 100,-Kč/měsíc. Členské příspěvky Spolek: Číslo účtu: 188627752/2010.

Stravné (obědy) - Stravné se strhává zpětně z účtu rodičů jako inkasní platba. Proto je potřeba, aby si všichni rodiče v září zřídili u své banky povolení k inkasu z účtu školky: 188553642/2010. Inkasní limit, prosím, stanovte na 1200,-Kč, v případě sourozenců na 2000,-Kč. Celodenní strava (2x svačina, 1x oběd) stojí 48,-Kč.  Děkujeme.

Odhlašování obědů: oběd je třeba odhlásit vždy do 8h předešlého dne. Odhlašování je možné telefonicky, sms nebo osobně - zápisem do tabulky v šatně. Neodhlášený oběd si můžete po předchozí domluvě vyzvednout osobně v době oběda ve školce. Nevyzvednutý oběd propadá.

 Organizační informace

 Nahlašování docházky v MŠ – v šatně školky je umístěna nástěnka s tabulkou, kde, prosíme, rodiče, aby nejméně den předem do 8:00h zapisovali dětem pobyt ve školce. K zapisování, používejte, prosíme, tyto zkratky: odchází po obědě = O, po spaní, odpočívání = Snepřítomnost značte čárkou – nebo x.

Nepřítomnost dětí, které budou plnit povinnou docházku, bude nutné vyplňovat do omluvných listů.

 Organizace dne - CMŠ Studánka má provoz od 7:00 do 17:00 hod. Rodiče přivádějí děti nejpozději do 8:30! Odpoledne by rodiče měli přijít nejpozději v 16:50h, aby během následujících 10min. (úklid hraček, oblékání) stihli odejít z MŠ.

Konzultační hodiny učitelek a ředitelky po předchozí osobní domluvě. A dále v průběhu šk. roku. V měsíci září bychom se rádi setkali na krátké konzultaci s rodiči všech nových dětí, termíny budou ještě vypsány.

Těšíme se na školní rok, který budeme prožívat společně s Vámi a s dětmi.

Všichni ze Studánky