01.06.2020 [pondělí], zveřejněno: 11.05.2020, kategorie: Titulní stránka

Znovu otevření

Provoz plánujeme od 1.6. do 3.7. 2020.
Prázdniny budou od 6.7., tj. MŠ bude uzavřena.
Děti nebudou rozděleny během měsíce června podle věku, ale podle způsobu docházky na 2 nezávislé skupiny. 
Děti nemusí v MŠ nosit roušku. (Pokud si to u svého dítěte budete přát, roušku nosit může.)
Pro skupinu v patře, kde bude omezen provoz do 14:30h. Tj. děti zde budou spát nebo odpočívat do 14h, pak bude následovat svačina a do 14:30h je nutné všechny děti vyzvednout.
V přízemí bude skupina pro dětí, které budou ve školce do odpoledních hodin. Skupina v přízemí bude v provozu od 7 do 17h.
Toto opatření je nutné udělat z toho důvodu, že bude potřeba personálně posílit ranní dobu předávání dětí do MŠ.
Dvě skupiny, které budou vytvořeny pojedou paralelně, nebude docházet ke spojování a propojování těchto skupin
Děti není vhodné spojovat, proto u nás v MŠ ke spojování docházet nebude..
Proto vás poprosím, až budete psát jak budou vaše děti chodit, abyste napsali, zda si budete dítě vyzvedat po obědě, max. do 14:30h, nebo do 17h. A to po celý měsíc, v průběhu měsíce to nebude možné měnit. 

Rodiče nebudou smět vstupovat do tříd a dalších prostor školky.
Ještě bych ráda upozornila na to, že bude nejspíše déle trvat ranní předávání děti, tak abyste s tím počítali.
Také je třeba počítat s tím, že bude o trochu déle trvat oběd, protože pro podávání stravy jsou přísnější hygienické podmínky. Proto se nezlobte, pokud budete muset občas kolem poledního vyzvedávání vyčkat na děti venku
Při odpoledním vyzvedávání ještě uvidíme na základě praxe, zda děti budeme předávat v šatně nebo až před budovou MŠ.
Děkujeme mnohokrát za pochopení..

Podmínky provozu dle doporučení MŠMT:

Rodiče musí používat v MŠ roušku, děti si jí smí sundat až po příchodu do MŠ. Prosíme o ukládání roušek do samostatných igelitových obalů.

Rodiče by měli i při vstupu do MŠ dodržovat 2m odstupy mezi sebou. Do šatny budou moci vstoupit najednou pouze 2 rodiče s dětmi po dobu nezbytně nutnou. Ostatní musí čekat před budovou školy v rozestupech. Prosíme v šatně MŠ o používání jednorázových návleků a dezinfekci rukou.

Při příchodu bude dětem měřena teplota. Děti si musí jít po příchodu důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, horečkou a obdobnými příznaky jako má covid 19 nesmí vstoupit do školy.

Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorech školy nemusí nosit roušky. Ještě doplňuji, že dospělé osoby z rizikových skupin, nebo ti kdo žijí s někým z rizikové skupiny ve společné domácnosti, mají možnost používat ve školce ochranné prostředky, i když nejsou povinné, tj. štít, roušku apod.

Děti nesmí chodit na vycházky mimo areál školy.

Personál používá rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů.

Pokud se projeví u dětěte nemoc při pobytu v MŠ, musí si rodič pro dítě neprodleně přijít. A všichni ostatní musí mít k dispozici roušku, kterou si v takovém to případě musí vzít.


Rodiče budou seznámeni s definicí osob s rizikovými faktory. Pokud do rizikové skupiny patří dítě nebo jakákoli osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučujeme zvážení těchto rizik.

Při prvním vstupu do MŠ bude muset zákonný zástupce podepsat písemné seznámení s vymezením rizikových skupin a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.