Podmenu:

Kroužky

MŠ Studánka nabízí dětem tyto kroužky: angličtina, zobcová flétnakeramika a tanečky. Všechny kroužky vedou zkušení lektoři, kteří mají mnohaletou praxi v práci s dětmi.

Dle zájmu (v případě dostatečného počtu zájemců) nabízíme pro děti i další kroužky - tanečky, solnou jeskyni atd.