Podmenu:

Třídy

Od 2. ledna 2014 se naše mateřská škola stala školou čtyřtřídní.

Prostorové uspořádání mateřské školy podněcovalo vždy dvě sousední třídy ke spolupráci. Tyto sousední třídy spolu úzce spolupracují při třídním programu. 

Během denních aktivit dochází k různému seskupování dětí. Toto seskupování na jednotlivé aktivity je vždy realizováno po adaptační době dětí na podmínky MŠ. Různorodé skupiny jsou vytvářeny záměrně tak, aby děti měly mnoho různých příležitostí ke komunikaci, k užívání a zdokonalování svých dovedností. 

V přízemí budovy máme 2 třídy - Rybky (paní učitelka Veronika K.)a Vydřičky (paní učitelka Bára W.). V obou třídách působí také pan učitel Dominik L.

Mobil do přízemí: 731604238

V 1. patře máme také 2 třídy - Želvičky a Žabičky, třídními učitelkami zde jsou paní učitelka Lída P. (žabky) a paní učitelka Veronika P. (želvičky). Učí zde ještě paní ředitelka Magda V.

Mobil do 1. patra: 731623812

Ve všech třídách pracují dle potřeby také asistenti pedagoga a speciální pedagožky.


CMŠ Studánka 2005