Podmenu:

Zaměstnanci

 

Paní učitelky, asistentky, které chodí do školky vypomáhat: Sylva Hurajtová, Jana Vašíková.

Ředitelka:

Mgr. Magda Vlčková, DiS. - 1. patro

Řešení věcí převážně ekonomických a administrativních.Magda Vlčková

Učitelky:
 

 

Ludmila Ježdíková - školní asistent. lektor ČJ pro cizince

Bc. Blanka Vithová - (toho času na MD)Blanka Vithová
-
 Bc. Barbora Wanecká - přízemí, třéda broučků Bc. Barbora Wanecká učitelka ve speciální třídě

Lyudmyla Pavelková - 1. patro

 - 

Bc. Jana Jeništová - přízemí, třída včeličekJana Jeništová učitelka v 1.patře

Veronika Koběrská, DiS. - zástupkyně - přízemí, třída včeliček

Možnost konzultací ve věcech výchovných a pedagogických, ve věcech třídy předškoláků.Veronika Koběrská

Mgr. Jitka Müllerová, DiS. - logoped - přízemí, třída broučků

Možnost konzultací ve věcech výchovných a pedagogických, ve věcech třídy pro děti se spec. potřebami.Jitka Mullerova

Bc. Veronika Priharová - 1. patroVeronika Priharová

Asisteni a asistentky pedagoga: 

 Dominik Ludvík - přízemíDominik Ludvik - asistent ve spec.třídě

 Věra Weissová - 1.patroVěra Weissová, asistentka ve speciální třídě

 Jana Orlová - 1.patroJana Orlová

Kuchařka, výdej stravy: Veronika JindrováVeronika Jindrová
Úklidové a organizační práce:

Petra Pavlová  Petra Pavlová

  

Ke stažení Ke stažení